Historie

Ontstaan Wandelvereniging Vilt

Op de lagere school te Vilt was er in 1956 een leerkracht uit Heugem die sportief was aangelegd. Hij nam het initiatief om met de schoolkinderen van de 3e, 4e, 5e en 6e klas te gaan oefenen tijdens gymnastieklessen en buiten de schooluren om een wandelgroep te vormen. Na flink oefenen werd er in mei 1956 met twee groepen deelgenomen aan de Margratentocht. In die tijd deelnemen aan zo'n wandeltocht was voor de meeste kinderen een enorme happening en ervaring. Na enkele jaren werd er hulp aangetrokken om de wandelgroepen te begeleiden. Vele jaren heeft de school Vilt geweldige groepen afgeleverd en vele eerste prijzen in de wacht gesleept, want er werd niet alleen aan de Margratentocht deelgenomen. Ook elders werd er gewandeld, zoals in de befaamde Kastelentocht in Gulpen.

Oude Foto wvv.jpg

Van Wandelclub naar Wandelvereniging

Eind jaren zeventig en beginjaren tachtig ging het groepswandelen sterk achteruit. Het was moeilijk om de jeugd nog te motiveren in een groep te marcheren. De welvaart en de vele mogelijkheden van vrijetijdsbesteding waren hier debet aan. Het groepswandelen ging achteruit, maar er openbaarde zich een nieuw fenomeen: "het individueel wandelen". Lekker in je eigen tempo genieten van de dingen, die je zo onderweg tegenkomt. In 1983 besloot het toenmalige bestuur over te gaan van een wandelclub naar een wandelvereniging, waardoor buiten de schoolkinderen iedereen lid kon worden van de wandelvereniging Vilt. Er werden nieuwe statuten opgesteld t.b.v. de relatie naar buiten m.b.t. bonden en andere instellingen. Op 29 november 1983 werden tijdens de eerste ledenvergadering de besluiten genomen en was de officiële wandelvereniging een feit.

Vanaf 1984 groeide de wandelvereniging naar honderden leden en werden veel activiteiten opgestart, waaronder de organisatie van eigen tochten als Lentetocht, Valkenburgse Avondvierdaagse, Avondvierdaagse Vilt, Geuldalmarathon en Kersttocht. Er werden met behulp van sponsors 67 trainingspakken aangeschaft en de vereniging stond er van meet af aan piekfijn op. Er werden bustochten georganiseerd, naar zusterverenigingen, om de leden de gelegenheid te geven elders te wandelen. Sindsdien groeide de Wandelvereniging Vilt zowel in kwaliteit als in omvang.

de "Heuvellandvierdaagse"

Met de oprichting in 1986 vanuit Wandelvereniging Vilt van de "Stichting Wandelvierdaagse Vilt-Valkenburg" werd een nieuw fenomeen toegevoegd aan het nationale en internationale wandelen nl. de "Heuvellandvierdaagse" die nu – door de geheel verzelfstandigde stichting - elk jaar mede door de inzet van de leden/vrijwilligers van Wandelvereniging Vilt tot stand komt. Met een constant aantal leden en een energiek bestuur getuigt de Wandelvereniging Vilt van een gezonde sportvereniging, waarin de wandelaar en wandelsport centraal staan. Met het bereiken van het in stijl gevierde 60-jarig jubileum in een snel veranderende samenleving staat Wandelvereniging Vilt nu voor interessante uitdagingen voor de toekomst. Daarbij staan een perfecte wandeltocht per seizoen, het interesseren van jongeren voor deelname aan onze wandeltochten, speciale wandelactiviteiten voor de jeugd, de digitale wereld in het wandelen, ledenwerving en het in standhouden van een keurkorps van vrijwilligers hoog op de agenda.

Wilt u lid worden van onze vereniging klik dan hier.

Terug naar overzicht

vOOR MEER INFORMATIE NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Klik hier