Vereniging

Sinds 1956 timmert Wandelvereniging Vilt aan de (wandel)weg door jaarlijks 3 grote wandeltochten te organiseren en mee te helpen bij de Heuvelland4daagse. Vanaf 2021 is daar weer - zoals vroeger - de eigen Avond4daagse aan toegevoegd. Daarbij worden wij geholpen door vele vrijwilligers (momenteel ca 85), waarvan de meesten ook lid van de vereniging zijn.

Bestuur:

Op 1 januari 2022 zijn er diverse wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Hetty Philippi trad aan als nieuwe penningmeester en José Bovens nam de taken van PR-Communicatie over. Er zijn momenteel twee vacatures beschikbaar. Een voor Vrijwilligers en een voor Jeugd. 

WV Vilt heeft momenteel 200+ leden; om de vereniging nog sterker te maken willen wij dit aantal graag omhoog brengen. Met name actieve wandelaars en jeugd zijn daarbij extra welkom. Voor dit laatste wordt momenteel een speciale jeugdafdeling opgestart.

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving, waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.

Historie

Historie

Bestuur

Bestuur

Lid worden

Lid worden

vOOR MEER INFORMATIE NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Klik hier