Wij zoeken vrijwilligers!

Wandelvereniging Vilt heeft veel plannen voor de toekomst en kan daarbij goed hulp gebruiken. Wilt u als vrijwilliger komen helpen? Schroom dan niet om dat aan ons te laten weten en neem contact met ons op.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn o.a. het markeren van de diverse routes (De Pijlers), het inrichten en opruimen van start- en rustplaatsen,de  catering (uitgifte van koffie, thee, fris, vlaai en broodjes), parkeren en nog diverse andere. Leuk werk dat je samen doet met vele andere zeer gemotiveerde mensen die onze vereniging en de wandelsport een goed hart toedragen.

Voor de voorbereiding van onze tochten werken wij o.a. met speciale commissies. Voor de  jeugdtochten is een jeugdcommissie en voor de ledenwerving een commissie ledenwerving.  Voor deze commissies zoeken wij dringend versterking van jonge enthousiaste ouders/wandelaars die mee willen helpen en denken.