Bestuurszaken

Onze laatste Algemene Ledenvergadering vond plaats op dinsdag 29 maart 2022. Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt worden op het jaar 2021 en werd jubilaris John Backes gefeliciteerd met zijn 25-jarig lidmaatschap. Ook zijn de nieuwe bestuursleden Hetty Philippi (penningmeester) en José Bovens (PR-Communicatie) formeel benoemd.

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.