Ledenvergadering 12 maart 2019

Tijdens de ALV van 12 maart 2019 werd teruggeblikt op een succesvol jaar met bijna 5000 wandelaars op de eigen tochten en een positief financieel resultaat. De vrijwilligers werden uitvoerig bedankt voor hun onvermoeide ondersteuning en er waren 6 jubilarissen die 25 jaar lid van WV Vilt en de bond waren. Naast een vooruitblik op de activiteiten van 2019 werd ook de nieuwe bestuurssamenstelling vastgesteld: Harry van de Beek werd gekozen tot nieuwe voorzitter en Jean Ramakers tot nieuwe secretaris. Penningmeester Hélène Troisfontaine was niet herkiesbaar, maar blijft nog aan tot haar opvolger is gevonden. Route- en materialenman Huub Ramakers werd tenslotte herkozen.

Terug naar overzicht

vOOR MEER INFORMATIE NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Klik hier